ZAGOSPODAROWANIE UL. PIWNEJ

architekci – Artur Baranowski, Ivan Boltulenis (SA-BI)

projekt – 2019

realizacja – 2021

lokalizacja – Włocławek, Polska

Projekt zakładał połączenie parku im. H. Sienkiewicza z nadwiślańskimi bulwarami i Przystanią Wodną nad rzeką. Koncepcja przewidywała 3 kluczowe elementy zagospodarowania tej przestrzeni. Pierwszym elementem było miękkie połączenie komunikacji parku z ul. Piwną, co zrealizowano w postaci przejścia dla pieszych łączącego ciąg pieszo-rowerowy wychodzący z parku z ciągiem pieszo-jezdnym ul. Piwnej. Kolejnym założeniem była przebudowa ul. Piwnej schodzącej prostopadle ku rzece Wiśle, reorganizacja ruchu kołowego i oddanie większej powierzchni pieszym. Ponadto zagospodarowano więcej terenu dla przyległych do ulicy hotelu z restauracją oraz galerii sztuki. Ostatnim elementem były nadrzeczne tereny przyległe do ulicy Piwnej, gdzie głównym zadaniem było spięcie komunikacji pieszej ulicy, przystani nad rzeką oraz kładki prowadzącej wprost na nadwiślańskie bulwary. Uzyskano ten efekt, tworząc wielofunkcyjny plac oraz połączoną z nim mini promenadę prowadzącą wzdłuż rzeki do budynku przystani.

Założenie estetyczne opiera się przede wszystkim na nawiązaniu do istniejących obiektów przystani i kładki pieszej nad rzeką Zgłowiączką. Białe słupy autorskich lamp oraz pozostałych elementów zagospodarowania korespondują za architekturą ww. obiektów, oraz kojarzą się z masztami statków. Jasne nawierzchnie, mała architektura z białego betonu oraz zlokalizowane w kilku miejscach żagle przeciwsłoneczne dodają całemu założeniu lekkości.